Hudební kurzy

Pondělí

8:00 - 14:00
Housle podle SUZUKI s Jiřím Sládkem
8:00 - 19:00
Housle podle Suzuki s Janou Hrabaňovou
13:00 - 19:00
Klavír s Kryštofem Suchým
13:00 - 19:00
Klavír s Annou Hradeckou

Úterý

8:00 - 19:00
Výuka hry na housle pro děti od 3 let s Janou Hrabaňovou
8:00 - 19:00
Housle podle SUZUKI s Jiřím Sládkem
10:00 - 10:45
Hrátky s bubnem pro děti od 1 roku. Písničky, cvičení a tanečky pro celkový rozvoj smyslů,jemné a hrubé motoriky aj. s Marií L. Novotnou
11:00 - 11:45
Hrátky s bubnem pro děti od 1 roku. Písničky, cvičení a tanečky pro celkový rozvoj smyslů,jemné a hrubé motoriky aj. s Marií L. Novotnou
13:00 - 19:00
Klavír s Annou Hradeckou
13:00 - 19:00
Klavír s Kryštofem Suchým

Středa

8:00 - 19:00
Housle podle Suzuki s Janou Hrabaňovou
8:00 - 19:00
Housle podle SUZUKI s Jiřím Sládkem
9:30 - 10:15
Malý muzikant pro děti od 1,5 do 4 let s Jarmilou Bezděkovou Mückovou
10:30 - 11:15
Malý muzikant pro děti od 1,5 do 4 let s Jarmilou Bezděkovou Mückovou
13:00 - 19:00
Klavír s Kryštofem Suchým
13:30 - 17:30
Housle podle SUZUKI s Petrou Ščevkovou

Čtvrtek

8:00 - 19:00
Housle podle Suzuki s Janou Hrabaňovou
8:00 - 19:00
Housle podle SUZUKI s Jiřím Sládkem
13:00 - 18:00
Klavír s Adamem Blažkem
13:00 - 18:00
Housle podle Suzuki s Petrou Ščevkovou
13:00 - 19:00
Klavír s Kryštofem Suchým

Pátek

8:00 - 17:00
Příčná flétna Suzuki metodou s Markétou Stivínovou
8:00 - 19:00
Housle podle Suzuki s Janou Hrabaňovou
12:00 - 18:00
Klavír s Kryštofem Suchým
13:00 - 18:00
Klavír s Adamem Blažkem

Kontakty

Adam Blažek
Telefon: 720 149 087
Anna Hradecká
Telefon: 604 626 276
Jana Hrabaňová
Telefon: 737 347 567
Jarmila Bezděková Mücková
Telefon: 736 759 173
Jiří Sládek
Telefon: 608 959 737
Kryštof Suchý
Telefon: 608 583 344
Marie L. Novotná
Telefon: 736 537 019
Markéta Stivínová
Telefon: 603 375 975
E-mail: marketa.stivinova@seznam.cz
Petra Ščevková
Telefon: 608 370 652
E-mail: scevkova@gmail.com