Hudební kurzy

Pondělí

8:00 - 14:00
Housle podle SUZUKI s Jiřím Sládkem
8:00 - 19:00
Housle podle Suzuki s Janou Hrabaňovou, www.suzukiasociace.cz
13:00 - 19:00
Klavír s Kryštofem Suchým
15:00 - 17:15
Klavír pro začátečníky i pokročilé, děti (8+) i dospělé s Vojtěchem Polejem

Úterý

8:00 - 19:00
Výuka hry na housle pro děti od 3 let s Janou Hrabaňovou, www.suzukiasociace.cz
8:00 - 19:00
Housle podle SUZUKI s Jiřím Sládkem
9:30 - 10:15
Hrátky s bubnem pro děti od 1 roku. Písničky, cvičení a tanečky pro celkový rozvoj smyslů,jemné a hrubé motoriky aj. s Marií L. Novotnou
10:30 - 11:15
Hrátky s bubnem pro děti od 1 roku. Písničky, cvičení a tanečky pro celkový rozvoj smyslů,jemné a hrubé motoriky aj. s Marií L. Novotnou
13:00 - 19:00
Klavír s Kryštofem Suchým
14:00 - 16:15
Klavír pro začátečníky i pokročilé, děti (8+) i dospělé s Vojtěchem Polejem

Středa

8:00 - 19:00
Housle podle Suzuki s Janou Hrabaňovou, www.suzukiasociace.cz
8:00 - 19:00
Housle podle SUZUKI s Jiřím Sládkem
9:30 - 10:15
Malý muzikant pro děti od 1,5 do 4 let s Jarmilou Bezděkovou Mückovou
10:30 - 11:15
Malý muzikant pro děti od 1,5 do 4 let s Jarmilou Bezděkovou Mückovou
13:00 - 19:00
Klavír s Kryštofem Suchým
13:10 - 17:15
Housle podle SUZUKI s Petrou Ščevkovou

Čtvrtek

8:00 - 19:00
Housle podle Suzuki s Janou Hrabaňovou, www.suzukiasociace.cz
8:00 - 19:00
Housle podle SUZUKI s Jiřím Sládkem
13:00 - 18:00
Klavír s Adamem Blažkem
13:00 - 19:00
Klavír s Kryštofem Suchým
14:00 - 18:05
Housle podle Suzuki s Petrou Ščevkovou

Pátek

8:00 - 17:00
Příčná flétna Suzuki metodou s Markétou Stivínovou
8:00 - 19:00
Housle podle Suzuki s Janou Hrabaňovou, www.suzukiasociace.cz
12:00 - 18:00
Klavír s Kryštofem Suchým
13:00 - 18:00
Klavír s Adamem Blažkem

Kontakty

Adam Blažek
Telefon: 720 149 087
Jana Hrabaňová
Telefon: 737 347 567
Jarmila Bezděková Mücková
Telefon: 736 759 173
Jiří Sládek
Telefon: 608 959 737
Kryštof Suchý
Telefon: 608 583 344
Marie L. Novotná
Telefon: 736 537 019
Markéta Stivínová
Telefon: 603 375 975
E-mail: marketa.stivinova@seznam.cz
Petra Ščevková
Telefon: 608 370 652
E-mail: scevkova@gmail.com
Vojtěch Polej
Telefon: 702 816 622
E-mail: v.polej@seznam.cz